Hoe gaat het in zijn werk ... ?

Je kan les komen volgen met de bedoeling om een bepaald vooropgesteld doel te bereiken: liedjes, solo’s, riffs… die je wilt leren spelen, bepaalde technieken aanleren, bijschaven van theoretische kennis en toepassing hiervan. Of je kan kiezen uit door mezelf vooraf samengestelde, en door de jaren heen verbeterde en aangepaste cursussen, die in hun geheel gericht zijn op alles wat bij gitaar spelen komt kijken, van techniek tot compositie en improvisatie. Het lesmateriaal wordt slim gecombineerd:

1) Akkoorden: gaande van de open basisakkoorden die je al kan gebruiken in vele popliedjes tot barrée-akkoorden en andere akkoorden met gecompliceerde extensies (vierklanken, vijfklanken,..). Er zijn oefeningen voorzien met specifieke slagritmes en al na één of enkele lessen wordt er overgeschakeld op het spelen van nummers met stijgende moeilijkheidsgraad.

2) Blues: een nader inzicht in de pentatonische toonladders, typsiche bluesakkoorden, doorschuifakkoorden en praktische studies in de 12-maatsblues. Een zeer interessante cursus voor iedereen die zichzelf wil ontplooien in het (fingerpicking) blues-, rock- of metalgenre.

3) Muziektheorie: je hebt al heel wat akkoorden en licks onder de vingers en je kan al vele nummers uit je hoofd spelen, maar je begrijpt nog steeds niet waar je eigenlijk mee bezig bent? Je wilt vrij leren improviseren over akkoordenreeksen en zelfs je eigen nummers leren componeren? Met deze cursus geraak je al doende wegwijs binnen de regels van de tonale muziek.

4) Techniek en snelheid: hoewel speciefieke oefeningen uit dit lespakket ook gaandeweg in andere gitaarsessies worden geïntegreerd, is hij ook apart te verkrijgen. De klemtoon wordt gelegd op rock en klassiek met opwarm-/stretchingoefeningen, toonladderfragmenten om specifieke technieken zoals legato en hammer-on en pull-off aan te leren. Bijna alles wordt geoefend met metronoom. Andere technieken: alternate picking, bending, vibrato, tremelo, trills, tapping, harmonics, muting, bending, shredding, sweeping...

5) Fingerstyle: NIEUW !! Vanaf heden werk ik met een stappenprogramma bestaande uit 5 modules: beginner, lichtgevorderd, vergevorderd, expert en masterclass. Deze zullen je doorheen alle mogelijke obstakels loodsen die hedendaagse en klassieke fingerpickingarrangementen te bieden hebben. We starten met eenvoudige akkoordlicks en kleine muzikale stukjes om dan uit te monden in het spelen van complexe tokkels, ragtime, blues picking en allerlei akoestische arrangementen.

6) Notenleer: deze cursus is in de eerste plaats bedoeld om kennis te maken met eenvoudige herkenbare melodieën en liedjes en concepten als ritme, tempo en techniek, die belangrijk zijn voor een mooi spel. Hij vormt dikwijls ook een essentiële tussenschakel in de overgang naar het spelen van akkoorden en de daarmee gepaard gaande voorstellingswijze van het fretbord. Een aparte gelijkaardige cursus is verkrijgbaar voor volwassenen.

Leerlingen aan de muziekschool kunnen ook altijd bij mij terecht kunnen voor bijkomende lessen ter voorbereiding van hun examens.

Contact